Skip to content

San Ġorġ, Birżebbuġa

October 12, 2009

Meta wieħed jitkellem fuq il-qaddis San Ġorġ, mill-ewwel jiġih f’moħħu r-raħal ta’ Ħal-Qormi jew inkella r-Rabat Għawdex.  Mhux l-istess għalina l-Birżebbuġin, li kif nisimgħu isem dan il-qaddis, bilfors li ħsiebna jdur lejn dik il-kappella ferm antika li tinsab int u dieħel fir-raħal għażiż tagħna ta’ Birżebbuġa.  Din il-kappella, kif anke tistgħu taraw mill-banner ta’ dan is-sit, jingħad li ilha wieqfa sa minn qabel l-Assedju l-Kbir tal-1565.  Wisq probabbli meta t-Torok niżlu fil-bajja ta’ Marsaxlokk (Porto de Marsa Sirocco) ltaqgħu żgur mal-bini ta’ din il-kappella ddedikata appuntu lill-qaddis kbir Megalomartri San Ġorġ, u min jaf kemm kieku xtaqu jagħmlu ħerba minnha.

F’dan is-sit se nagħtu daqqa t’għajn lejn il-Bajja ta’ San Ġorġ u l-kappella ta’ San Ġorġ.  Se nagħtu tagħrif dwar il-qaddis stess li għalih hija ddedikata din il-kappella,kif ukoll se nagħtu xi tagħrif dwar l-ambjent storiku kollu li jeżisti f’dawn l-inħawi.  Wieħed jiskanta kemm f’arja daqshekk żgħira bħalma hija l-Bajja ta’ San Ġorġ f’Birżebbuġa, wieħed isib daqshekk ammont kbir ta’ storja u rikkezzi li jkomplu jgħollu ‘l fuq l-isem sabiħ tar-raħal pittoresk tagħna ta’ Birżebbuġa.

Beatvs Georgivs

October 12, 2009

Din hija l-antifona sabiħa li tindaqq fil-jiem tal-festi fil-Bażilika ta’ San Ġorġ f’Għawdex. L-antifona jisimha ‘Beatvs Georgivs’, antifona sabiħa mmens miktuba minn Mro. Paolo Fiammingo (pre-1890) u Mgr Giuseppe Farrugia (1897). Ħal Qormi, il-parroċċa Maltija l-oħra li fiha tiġi ċċelebrata l-festa ta’ San Ġorġ, għandhom antifona imma b’isem differenti. Din tagħhom jisimha ‘Fundatvs’.

Għaqda Piroteknika 22 ta' Frar, Birżebbuġa, Malta

22 February Pirotechnic Society, Birżebbuġa, Malta

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

San Gorg Megalomartri, Birzebbuga .::+::. Blog

Just another WordPress.com weblog

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

Mater Dolorosa

Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

iljuni.wordpress.com/

PARTITARJI LJUNI - Soċjeta Filarmonika San Pietru, Banda Birżebbuġa A.D. 1990